Teksten van Roth in bloemlezingen, verzamelwerken, naslagwerken, studies, dagbladen en tijdschriften [8]

( in chronologische volgorde)

Voor bronvermeldingen verwijzen we naar het volledige bibliografische overzicht, hier te downloaden.


 B2023-1 TE VERSCHIJNEN De tennisleraar
(Der Tennismeister, 1931)
Vert. Els Snick
In: Zomeravond. Samengesteld door Anna Drijver. Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), z.pl, 2023, p. XXX-YYY