Het Vlaams-Nederlandse Joseph Roth Genootschap werd in 2014 als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) opgericht door een aantal liefhebbers van het werk van Joseph Roth, als zusterafdeling van het Internationale Joseph Roth Gesellschaft in Wenen.

Tijdens de Amsterdamse Boekennacht op 14 maart 2014 werd de Nederlandse afdeling van het Joseph Roth Genootschap officieel opgericht. Geert Mak schreef zich ter plaatse in als eerste lid van het Genootschap.

In 2014 was het 120 jaar geleden dat Joseph Roth werd geboren en 75 jaar geleden dat hij overleed. Dit herdenkingsjaar was aanleiding tot het oprichten van een Joseph Roth Genootschap met als doel het werk van de Oostenrijkse schrijver Joseph Roth (1894-1939) ook in het Nederlandse taalgebied meer bekendheid te geven. Als zusterorganisatie van het Internationale Joseph Roth Gesellschaft in Wenen organiseert en ondersteunt het JRG literaire manifestaties in Nederland en Vlaanderen.

Het bestuur bestaat uit Els Snick (voorzitter), Jos Geysels, Ron Hijman, Frank Ornelis, Doortje Defoer, Bernard Lambrecht, Erik Vlaminck, Femke Foppema en Simon Demeulemeester.

Het doel van het Genootschap is het werk van Joseph Roth in het Nederlandse taalgebied bekend te maken en liefhebbers ervan met elkaar in contact te brengen.