Hotel Savoy (1924)

1994 Hotel Savoy. Een roman
(Hotel Savoy, 1924)
Vert. Huib van Krimpen
Illustr. Kurt Löb
Nb. Nawoord: Koos van Weringh
1ste druk: Amsterdam, Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 1994, 143 p. 

 

2003 Hotel Savoy.
(Hotel Savoy, 1924)
Vert. Wilfred Oranje
• 1ste druk: Amsterdam en Antwerpen, Uitgeverij Atlas, 2003, 159 p. 

 

 

2013 Hotel Savoy.
(Hotel Savoy, 1924)
Vert. Wilfred Oranje
• 2de druk: Amsterdam en Antwerpen, L.J. Veen Klassiek (Uitgeverij Atlas Contact), 2013, 159 p. 
• 3de, 4de en 5de  druk: dito, 2014
• 6de druk: dito, 2015 
• 7de druk: dito, 2016