In dit deel staan bundels van artikelen en/of andere teksten van Joseph Roth, gesorteerd van nieuw naar oud.

De bundels zijn vaak gekoppeld aan een bepaald thema.

2024 - Tussen de legers. Grensreportages

Vert. Els Snick en studenten van de Vertalersvakschool (Ari Hoste, Iris van  Goethem, Annelore Kodde en Rebecca Luijten)

Voorwoord: Erik Vlaminck

Illustraties: Koen Broucke

 

1e druk: Amsterdam, Uitgeverij Van Oorschot, 2024


2023 - Beschaafden in het land der barbaren. Reisreportages.

Vert. Els Snick 

Voorwoord: Els Snick

Bundeling van de eerder (2014-2019) bij Uitgeverij Bas Lubberhuizen verschenen verzamelingen reportages, met deels herziene, opgefriste teksten:

 • Hotelmens
 • Portretten (in 2015 uitgegeven als De blonde neger en andere portretten)
 • In het land van de eeuwige zomer
 • Spoken in Moskou
 • Charleston op de vulkaan
 • Joden op drift

1ste druk: Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2023, 622 p. 


2019 - Charleston op de vulkaan. Reportages uit Albanië en Italië

Vert. Els Snick

Illustr. Koenraad Tinel

Nb. Voorwoord: Piet de Moor. Nawoord en samenstelling: Els Snick

1ste druk: Amsterdam, Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 2019, 140 p. 

Inhoud:

Reis naar Albanië

 1. Bij president Ahmed Zogu. (Beim Präsidenten Achmed Zogu, 1927)

 2. Zuid-Slavië en Albanië – binnenlandse problemen. (Südslawien und Albanien - innere Probleme, 1927)

 3. Intocht in Albanië. (Einzug in Albanien, 1927)

 4. De hoofdstad Tirana. (Die Hauptstadt Tirana, 1927)

 5. Het Albanese volk. (Das albanische Volk, 1927)

 6. Knooppunt in de ochtend. (Knotenpunkt am Morgen, 1927)

 7. Het Albanese leger. (Die albanische Armee, 1927)

 8. Waar de wereldoorlog begon. (Wo der Weltkrieg begann, 1927)

 9. Beschaafden in het land der barbaren. (Die Zivilisierten im Barbarenland, 1927)

 10. Wat een incident op de Balkan betekent. (Was ein Zwischenfall am Balkan bedeutet, 1927)

 11. Blik op Zuid-Slavië. (Blick nach Südslawien, 1927)

 12. Artikel over Albanië. (Artikel über Albanien, 1927)

Het vierde Italië

 1. Eerste ontmoeting met de dicatuur. (Erste Begegnung mit der Diktatur, 1928)

 2. Dictatuur in de etalage. (Diktatur im Schaufenster, 1928)

 3. De almachtige politie. (Die allmächtige Polizei, 1928)

 4. De vakbond der pennenvoerders. (Die Gewerkschaft der Schreibenden, 1928)

 5. Geschenk voor mijn oom. (Geschenk an meinen Onkel, 1928)


2018 - Joseph Roth en Stefan Zweig. Elke vriendschap met mij is verderfelijk. Brieven 1927-1938
(Jede Freundschaft mit mir ist verderblich, 2011)
Vert. Els Snick
Nb. Nawoord: Heinz Lunzer


1ste druk: Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 2018, 419 p. (Privé-domein 300) 


2018 - Spoken in Moskou. Reportages en brieven uit Rusland

Vert. Els Snick

Illustr. Gerda Dendooven

Nb. Voorwoord: Tom Lanoye. Nawoord Ilse Josepha Lazaroms. Samenstelling: Els Snick

1ste druk: Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 2018, 205 p. 

Inhoud:

 1. Krijgsgevangenenkamp. (Kriegsgefangenenlager, 1920)

 2. Het Rode Leger. (Die Rote Armee, 1920)

 3. Oekraïnomanie. (Ukraittomanie, 1920)

 4. De vorst en de balalaika. (Der Fürst und die Balalaika, 1922)

 5. Aan Benno Reifenberg. (1926)

 6. Tsaristische emigranten. (Die zaristischen Emigranten, 1926)

 7. De grens Njegoreloje. (Die Grenze Niegoreloje, 1926)

 8. Aan Bernard von Brentano (1926)

 9. Spoken in Moskou. (Gespenster in Moskau, 1926)

 10. Aan Benno Reifenberg. (1926)

 11. Op de Wolga tot Astrachan. (Auf der Wolga bis Astrachan, 1926)

 12. De wonderen van Astrachan. (Die Wunder von Astrachan, 1926)

 13. De herrezen burger. (Der auferstandene Bourgeois, 1926)

 14. Aan Bernard von Brentano (1926)

 15. Een labyrint van volkeren in de Kaukasus. (Das Völker-Labyrinth im Kaukasus, 1926)

 16. Wat zie je in Rusland op straat? (Wie sieht es in der russischen Straße aus?, 1926)

 17. De positie van de joden in Sovjet-Rusland. (Die Lage der Juden in Sowjetrußland, 1926, 1927)

 18. De negende Dag van de Revolutie. (Der neunte Feiertag der Revolution, 1926)

 19. Rusland gaat naar Amerika. (Rußland geht nach Amerika, 1926)

 20. De vrouw, de nieuwe geslachtelijke moraal en de prostitutie. (Die Frau, die neue Geschlechtsmoral und die Prostitution, 1926)

 21. De kerk, het atheïsme en de godsdienstpolitiek. (Die Kirche, der Atheismus, die Religionspolitik, 1926)

 22. De stad rukt op naar het dorp. (Die Stadt geht ins Dorf, 1926)

 23. De Russische vrouw van vandaag. (Die russische Frau von heute, 1926)

 24. Jevgraf of het geliquideerde heldendom. (Jewgraf oder der liquidierte Heroismus, 1926)

 25. Publieke opinie, kranten en censuur. (Öffentliche Meinung, Zeitungen, Zensur, 1926)

 26. Het onderwijs en de jeugd. (Die Schule und die Jugend, 1926)

 27. Oude kozakken. (Alte Kosaken, 1939)

 28. Dagboeknotities van de Ruslandreis. (1926)


2017 - In het land van de eeuwige zomer. Reportages uit Frankrijk

Vert. Els Snick

Illustr. Joep Bertrams

Nb. Voorwoord Bart Van Loo. Nawoord Ilse Josepha Lazaroms. Samenstelling Els Snick

1ste druk: Amsterdam, Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 2017, 239 p. 

Inhoud:

 1. De witte steden. (Die weißen Städte, 1925)

 2. In het Frankrijk van Le midi. (Im mittäglichen Frankreich, 1925)

 3. (Lyon, 1925)

 4. Bioscoop in de arena. (Kino in der Arena, 1925)

 5. Er valt niets te beleven – In Vienne. (Nichts ereignet sich – in Vienne, 1925)

 6. (Tournon, 1925)

 7. Stierengevecht op zondag. (Stierkampf am Sonntag, 1925)

 8. (Marseille, 1925)

 9. Een bootsman. (Ein Bootsmann, 1925)

 10. De steeg der liefde. (1925)

 11. (Nizza, 1925)

 12. Een bioscoop in de haven. (Ein Kino im Hafen, 1925)

 13. Reportages

 14. Onder Franse vlaggen. (Unter französischen Fahnen, 1921)

 15. Amerika boven Parijs. (Amerika über Paris, 1925)

 16. In het land van de eeuwige zomer. (Im Land des ewigen Sommers, 1925)

 17. Haven van Marseille. (Hafen von Marseille, 1925)

 18. Brief uit Parijs. (Brief aus Paris, 1926)

 19. Verslag uit het paradijs van Parijs. (Bericht aus dem Pariser Paradies, 1926)

 20. Nagebootst Ceylon. (Das nachgemachte Ceylon, 1926)

 21. Mijnheer de troubadour. (Der Herr Minnesänger, 1926)

 22. La renaissance latine. (La Renaissance latine, 1926)

 23. De fakir en zijn pubiek. (Der Fakir und sein Publikum, 1926)

 24. Drie boeken van soldaten. (Bücher von Soldaten, 1926)

 25. Een paar dagen Deauville. (Ein paar Tage Deauville, 1927)

 26. Sentimentele reprtage. (Sentimentale Reportage, 1927)

 27. Hoe het aan de grens was geweest. (Wie es an der Grenze gewesen wäre, 1927)

 28. Emile Zola – Schrijver zonder schrijftafel. (Emile Zola - Schriftsteller ohne Schreibtisch, 1927)

 29. Little Titch (Little Titch, 1928)

 30. Panopticum op zondag. (Panoptikum am Sonntag, 1928)

 31. Het kind in Parijs. (Das Kind in Paris, 1929)

 32. Kinderen worden uitgewisseld. (Man tauscht Kinder aus, 1933)

 33. In de bistro na middernacht. (Im Bistro nach Mitternacht, 1938)

 34. Aan de Frans-Spaanse grens. (An der spanischen Grenze, 1939)

 35. Op een straathoek. (An einer Straßenecke, 1939)


2015 - De blonde neger en andere portretten

Vert. Els Snick

Illustr. Frans Masereel

Nb. Voorwoord: Tommy Wieringa. Samenstelling: Els Snick

1ste druk: Amsterdam, Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 2015, 187 p. 

Inhoud:

 1. Menselijke fragmenten. (Menschliche Fragmente, 1919)

 2. Het eiland der onzaligen. (Die Insel der Unseligen, 1919)

 3. Interviews met straattypes. (Interviews mit Strassentypen, 1919)

 4. De Weense vrouw. (Die Wienerin, 1919)

 5. De moderne vrouw. (Die moderne Frau, 1919)

 6. Sinterklaas. (Nikolo, 1919)

 7. Zes voet diep. (Sechs Fuss tief, 1920)

 8. De club van de arme Turken. (Der Klub der armen Türken, 1920)

 9. De man in de kapsalon. (Der Mann im Friseurladen, 1921)

 10. Schatgravers op de Frankfurter Allee. (Schatzgräber in der Allee, 1922)

 11. De vorst en de balalaika. (Der Fürst und die Balalaika, 1922)

 12. De moeder. (Die Mutter, 1922)

 13. De getekenden. (Die Gezeichneten, 1922)

 14. De kampioen in het museum. (Der Meister im Museum, 1922)

 15. Symfonie in b-mineur. (H-moll-Symphonie, 1922)

 16. De doden zonder naam. (Die Toten ohne Namen, 1923)

 17. De man in het toilet. (Der Mann in der Toilette, 1923)

 18. Het schip der emigranten. (Das Schiff der Auswanderer, 1923)

 19. Delinquent Schaper. (Delinquent Schaper, 1923)

 20. 11.000.000. (11 000 000, 1923)

 21. De blonde neger Guillaume. (Der blonde Neger Guilleaume, 1923)

 22. Berlijns prentenboek. (Berliner Bilderbuch, 1924)

 23. Twee jonge zigeunerinnen. (Zwei junge Zigeunerinnen, 1924)

 24. De kreupelen. (Die Krüppel, 1924)

 25. De vrienden. (Die Freunde, 1924)

 26. Grock. (Grock, 1924)

 27. Het klassieke spook. (Das klassische Gespenst, 1924)

 28. De ‘girls’. (Die »Girls« 1925)

 29. Verslag uit het paradijs van Parijs. (Bericht aus dem Pariser Paradies, 1926)

 30. De dame aan het buffet. (1929)

 31. De eerste violist. (Der Primgeiger, 1930)

 32. Herinnering aan een blanke dameskapel. (Erinnerung an eine weiße Damenkapelle, 1931)

 33. Een kind in de wachtkamer van de politie. (Ein Kind im Wartezimmer der Polizei, 1938)

 34. De kinderen der ballingen. (Die Kinder der Verbannten, 1938)

 35. In de bistro na middernacht. (Im Bistro nach Mitternacht, 1938)

 36. Oude kozakken. (Alte Kosaken, 1939)

 37. Vrouwen voor de etalage. (Frauen vor dem Schaufenster, 1939)

 38. En de regen regende elke dag… (Und der Regen regnete jeglichen Tag, 1939)


2014 - Parade van gebeenten. Gedichten & reportages over de Eerste Wereldoorlog

Vert. Niels Bokhoven (reportages); Stefaan van den Bremt en Anke van den Bremt (gedichten)

1ste druk: Baarn, Uitgeverij TIEM, 2014, 156 p. (Prominent-reeks 20) 

Inhoud:

Gedichten (Nb.: tweetalig opgenomen)

 1. Wereldraadselen. (Welträtsel, 1915)

 2. Ik ben in dienst… (Ich diene beim Militär)

 3. Oorlogszondag. (Kriegssontag)

 4. Mens, mijn broer. (O Bruder Mensch, 1917)

 5. Christus. (Christus, 1917)

 6. De stervende knol. (Der sterbende Gaul, 1917)

 7. Herfst. (Herbst, 1915)

 8. Marscolonne. (Marschkompanie, 1916)

 9. Moeders. (Mütter, 1917)

 10. Shock. (Nervenchok, 1918)

 11. Soldaten. (Soldaten, 1918)

 12. Dood. (Tod)

 13. Gedenkdag. (Denkmalsweihe, 1924)

 14. De prins en de doden. (Der Prinz und die Toten, 1924)

 15. Duitse misèrerijmpjes. (Deutsche Elendsreime, 1924)

 16. De invaliden groeten de generaal. (Die Invaliden grüssen den General, 1924)

 17. Gasgranaat. (Gasgranate, 1924)

 18. [Zonder titel]. ([Ohne Titel], 1922)

 19. Carnaval. (Karneval, 1924)

 20. Legende van het kazerneplein. (egende vom Kasernenhof, 1924)

 21. [Ridder sluiplustmoord]. ([Ritter Meuchelmord], 1924)

 22. De Internationale. (Die Internationale, 1924)

 23. Kanttekening bij Kant. (Kommentar zu Kant, 1924)

 24. Lied van de klokken. (Lied der Glocken, 1917)

 25. Praktische toepassing. (Pratische Anwendung, 1924)

 26. Late vermaning aan Quidde. (Späte Mahnung an Quidde, 1924)

 27. Waar? (Wo?, 1916)

Reportages

 1. De oorlogsverslaggever. (Der Kriegsberichterstatter, 1924)

 2. Waar de wereldoorlog begon. (Wo der Weltkrieg begann, 1927)

 3. Oorlogsverhalen van de herfstwind. (Herbstwindes Kriegsgeschichten, 1915)

 4. In de Kapuzinergruft. (In der Kapuzinergruft, 1935)

 5. Menselijke fragmenten. (Menschliche Fragmente, 1919)

 6. Over honden en mensen. (Von Hunden und Menschen, 1919)

 7. De kreupelen. Een Poolse invalidenbegrafenis. (Reise durch Galizien. Die Krüppel, 1924)

 8. Piëteit met handgranaat. (Pietät mit Handgranate, 1924)

 9. De k. & k. veteranen. (Die k. und k. Veteranen, 1929)

 10. St. Quentin, Péronne, de Maisonette. (St. Quentin, Perronne, die Maisonette, 1926)

 11. 20 minuten voor de oorlog. (20 Minuten vor dem Krieg, 1926)


2014 - Hotelmens. Reportages en brieven

Vert. Els Snick

Illustr. Peter van Hugten

1ste druk: Amsterdam, Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 2014, 124 p. 

Inhoud:

 1. Een uur miljonair. (Eine Stunde Millionär, 1921)

 2. Hotel Kopřiva (Hotel Kopřiva, 1923)

 3. In memoriam voor de hotelportier. (Nachruf auf den Hotelportier, 1924)

 4. De almachtige politie. (Die allmächtige Polizei, 1928)

Hotelwereld. (Hotelwelt, 1929)

 1. Aankomst in het hotel. (Ankunft im Hotel, 1929)

 2. De portier. (Der Portier, 1929)

 3. De oude kelner. (Der alte Kellner, 1929)

 4. De kok in de keuken. (Der Koch in der Küche, 1929)

 5. Madame Annette. (Madame Annette, 1929)

 6. De patron. (Der Patron, 1929)

 7. Afscheid van het hotel. (Abschied vom Hotel, 1929)

 8. Brief aan Stefan Zweig van 27 februari 1929. (1929)

 9. Het hotel. (Das Hotel, 1930)

 10. Brief aan Stefan Zweig van 24 maart 1931. (1931)

 11. De tennisleraar. (Der Tennismeister, 1931)

 12. Namiddag in het vreemde hotel. (Nachmittag im fremden Hotel, 1931)

 13. Brief aan Stefan Zweig van 15 februari 1935. (1935)

 14. Brief aan Blanche Gidon van 8 mei 1936. (1936)

 15. Brief aan Stefan Zweig van 9 juli 1936. (1936)

 16. Brief aan Stefan Zweig van 2 november 1937. (1937)

 17. Brief aan Stefan Zweig van 4 april 1938. (1938)

 18. Rust bij de aanblik van de vernieling. (Rast angesichts der Zerstörung, 1938)

 19. Brief aan Stefan Zweig van 10 oktober 1938. (1938)

 20. Het bittere brood. (Das bittere Brot, 1939)


2009 - Joseph Roth in Berlijn. Een leesboek voor wandelaars

(Joseph Roth in Berlin. Ein Lesebuch für Spaziergänger, 1996)

Vert. Wilfred Oranje

Nb. Samenstelling en voorwoord: Michael Bienert

1ste druk: Amsterdam en Antwerpen, Uitgeverij Atlas, 2009, 263 p. 

Inhoud (Reportages uit Berlijn):

Wat ik zie

 1. Wandeling. (Spaziergang, 1921)

In het Scheunenviertel

 1. De Oriënt in de Hirtenstraße. (Der Orient in der Hirtenstraße, 1921)

 2. Vluchtelingen uit het oosten. (Flüchtlinge aus dem Osten, 1920)

 3. De tempel van Salomo in Berlijn. (Der Tempel Salomonis in Berlin, 1920)

 4. Overdenking bij de klaagmuur. (Betrachtung an der Klagemauer, 1929)

Wijkplaatsen

 1. Nachten in onderwereldkroegen. (Nächte in Kaschemmen, 1921)

 2. Bij de ontheemden. (Bei den Heimatlosen, 1920)

 3. In het stoombad bij nacht. (Im Dampfbad bei Nacht, 1921)

 4. Schillerpark. (Schillerpark, 1921)

 5. De doden zonder naam. (Die Toten ohne Namen, 1923)

In het verkeer

 1. De uit de dood opgestane mens. (Der auferstandene Mensch, 1923)

 2. Rit langs de huizen. (Fahrt an den Häusern, 1922)

 3. Reizigers met draaglasten. (Reisende mit Traglasten, 1923)

 4. Beschouwing over het verkeer. (Betrachtung über den Verkehr, 1924)

 5. Een vurig pleidooi voor het Gleisdreieck. (Bekenntnis zum Gleisdreieck, 1924)

Bouwplaats Berlijn

 1. Wolkenkrabbers. (Wolkenkratzer, 1922)

 2. Architectuur. (Architektur, 1929)

 3. Het megawarenhuis. (Das ganz große Warenhaus, 1929)

 4. ‘Het stenen Berlijn’. (»Das steinerne Berlin«, 1930)

Burgers en bohemiens

 1. De man in de kapperszaak. (Der Mann im Friseurladen, 1921)

 2. Richard zonder koninkrijk. (Richard ohne Königreich, 1923)

 3. Er wordt gesmoesd bij Schwanneke. (Man munkelt bei Schwannecke, 1928)

 4. De Kurfürstendamm. (Der Kurfürstendamm, 1929)

Berlijnse vermaakindustrie

 1. Filosofie van het panopticum. (Philosophie des Panoptikum, 1923)

 2. Een uur op de voorjaarskermis. (Stunde im Frühlingsrummel, 1924)

 3. De dertiende Berlijnse zesdaagse. (Das XIII. Berliner Sechstagerennen, 1925)

 4. Bekering van een zondaar in het Berlijnse UFA-Palast. (Bekehrung eines Sünders im Berliner UFA-Palast, 1925)

 5. Berlijnse vermaakindustrie. (Berliner Vergnügungsindustrie, 1930)

Een man zonder politieke bindingen bezoekt de Rijksdag

 1. Rondgang om de Siegessäule. (Rundgang um die Siegessäule, 1921)

 2. Bezoek aan het Rathenau-museum. (Besuch im Rathenau-Museum, 1924)

 3. Verkiezingsstrijd in Berlijn. (Wahlkampf in Berlin, 1924)

 4. Een man zonder politieke bindingen bezoekt de Rijksdag. (Ein Unpolitischer geht in den Reichstag, 1924)

 5. Afscheid van de dode. (Abschied vom Toten, 1925)

Terugblik in woede

 1. Het autodafe van de geest. (Das Autodafe des Geistes, 1933)


1994 - Reis door Rusland

(Reise in Rußland, 1926)

Vert. Koos Van Weringh

Nb. Inleiding en nawoord: Koos van Weringh

1ste druk: Amsterdam, Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 1994, 141 p. (De Nieuwe Engelbewaarder 7) 

Inhoud:

 1. De tsaristische emigranten. (Die zaristischen Emigranten, 1926)

 2. De grens Niegoreloje. (Die Grenze Niegoreloje, 1926)

 3. Spoken in Moskou. (Gespenster in Moskau, 1926)

 4. Op de Wolga tot Astrakan. (Auf der Wolga bis Astrachan, 1926)

 5. De wonderen van Astrakan. (Die Wunder von Astrachan, 1926)

 6. De opgestane bourgeois. (Der auferstandene Bourgeois, 1926)

 7. Labyrint van volkeren in de Kaukasus. (Das Völker-Labyrinth im Kaukasus, 1926)

 8. Hoe ziet het er in Rusland op straat uit? (Wie sieht es in der russischen Straße aus?, 1926)

 9. De positie van de joden in Sovjetrusland. (Die Lage der Juden in Sowjetrußland, 1926, 1927)

 10. De negende feestdag van de revolutie. (Der neunte Feiertag der Revolution, 1926)

 11. Rusland gaat naar Amerika. (Rußland geht nach Amerika, 1926)

 12. De vrouw, de nieuwe geslachtelijke moraal en de prostitutie. (Die Frau, die neue Geschlechtsmoral und die Prostitution, 1926)

 13. De kerk, het atheïsme en de godsdienstpolitiek. (Die Kirche, der Atheismus, die Religionspolitik, 1926)

 14. De stad gaat naar het dorp. (Die Stadt geht ins Dorf, 1926)

 15. Jevgraf of het geliquideerde heldendom. (Jewgraf oder der liquidierte Heroismus, 1926)

 16. De openbare mening, kranten, censuur. (Öffentliche Meinung, Zeitungen, Zensur, 1926)

 17. De school en de jeugd. (Die Schule und die Jugend, 1926)

 18. Het Russische theater: parket. (Russisches Theater: Im Parkett, 1926)

 19. Het joodse theater van Moskou. (Das Moskauer jüdische Theater, 1926)

 20. Onze Lieve Heer in Rusland. (Der liebe Gott in Rußland, 1926)

 21. De heilige petroleum. (Das heilige Petroleum, 1926)

 22. Over de verburgelijking van de Russische revolutie? (Über die Verbürgerlichung der russischen Revolution?, 1926)


1981 - Joseph Roth. Waarnemer van zijn tijd. Een keuze uit zijn journalistieke werk (1919-1939)

Vert. Huib van Krimpen

Nb. Samenstelling en inleiding: Koos van Weringh

1ste druk: Amsterdam, Allert de Lange, 1981, 143 p. 

Inhoud:

 1. Het eiland der onzaligen. (Die Insel der Unseligen, 1919)

 2. Reis door het Heanzenland. (Reise durchs Heanzenland. Die Grenze, 1919)

 3. Opper-Silezië. (Oberschlesien, 1921)

 4. De thuiskomst van Imre Ziska. (Die Heimkehr des Imre Ziska, 1922)

 5. Nationalisme in de retirade. (Nationalismus im Abort, 1922)

 6. Het emigrantenschip. (Das Schiff der Auswanderer, 1923)

 7. Reis door Duitslands winter. (Reise durch Deutschlands Winter, 1923)

 8. De corps-student. (Der Korpsstudent, 1924)

 9. Gedroomd weekverslag. (Geträumter Wochenbericht, 1924)

 10. De optocht der vijfduizend. (Der Zug der Fünftausend, 1924)

 11. Verkiezingsstrijd in Berlijn. (Wahlkampf in Berlin, 1924)

 12. Bezoek aan het Rathenau-Museum. (Besuch im Rathenau-Museum, 1924)

 13. Oostzeereis. (Ostsee-Reise, 1924)

 14. Groet aan Ernst Toller. (Gruß an Ernst Toller, 1924)

 15. De oorlogsverslaggever. (Der Kriegsberichterstatter, 1924)

 16. Piëteit met handgranaat. (Pietät mit Handgranate, 1924)

 17. Reis door Galicië – Mensen en streek. (Reise durch Galizien. Leute und Gegend, 1924)

 18. Reis door Galicië – Lemberg, de stad. (Reise durch Galizien. Lemberg, die Stadt, 1924)

 19. Reis door Galicië – Een Poolse invalidenbegrafenis. (Reise durch Galizien. Die Krüppel, 1924)

 20. Kleef, Xanten, Kalkar. (Kleve, Xanten, Kalkar, 1925)

 21. Stierengevecht op zondag. (Stierkampf am Sonntag, 1925)

 22. St. Quentin, Peronne, La Maisonette. (St. Quentin, Perronne, die Maisonette, 1926)

 23. Op de Wolga tot Astrakan. (Auf der Wolga bis Astrachan, 1926)

 24. De negende verjaardag van de revolutie. (Der neunte Feiertag der Revolution, 1926)

 25. Onze Lieve Heer in Rusland. (Der liebe Gott in Rußland, 1926)

 26. Waar de wereldoorlog begon. (Wo der Weltkrieg begann, 1927)

 27. Station van Saarbrücken. (Bahnhof von Saarbrücken, 1927)

 28. Naar Neunkirchen. (Nach Neunkirchen, 1927)

 29. Dictatuur in de etalage. (Diktatur im Schaufenster, 1928)

 30. De Kurfürstendamm. (Der Kurfürstendamm, 1929)

 31. Het monument. (Das Denkmal, 1930)

 32. Kruier nummer 7. (Gepäckträger Nr. 7, 1931)

 33. Voorrede bij mijn roman Radetzkymarsch. (Vorwort zu meinem Roman: »Der Radetzkymarsch«, 1932)

 34. Het derde rijk, filiaal van de hel op aarde. (Das Dritte Reich, die Filiale der Hölle auf Erden, 1934)

 35. Beste Walter Mehring. (Lieber Walter Mehring, 1934)

 36. In de Kapuzinergruft. (In der Kapuzinergruft, 1935)

 37. In plaats van een artikel. (Statt eines Artikels, 1936)

 38. Strafzaak Nobelprijs. (Kriminalaffäre Nobelpreis, 1937)

 39. De kinderen van Barcelona. (Die Kinder von Barcelona, 1938)

 40. Brief aan een stadhouder. (Brief an einen Statthalte, 1938)

 41. Een kind in het wachtlokaal van de politie. (Ein Kind im Wartezimmer der Polizei, 1938)

 42. In het café na middernacht. (Im Bistro nach Mitternacht, 1938)

 43. De vijand van alle volken. (Der Feind aller Völker, 1939)

44. Bij de horlogemaker. (Beim Uhrmacher, 1931)

[OPM: In het boek wordt onterecht 1939 als publicatiedatum gegeven]