2014 De oprichting van het Joseph Roth Genootschap

Het Joseph Roth Genootschap werd begin 2014 opgericht. De oprichting gebeurde in een drietrapsraket.


1.

Deze foto markeert de feitelijke oprichting van het Joseph Roth Genootschap op zaterdag 25 januari 2014 in Oostende. Op de foto staan v.l.n.r. Bernard Lambrecht, Els Snick (staand), Doortje Defoer en Frank Ornelis.

2.

Op 14 maart was in Amsterdam de publiekelijke oprichting van het Genootschap, samen met de presentatie van de bundel Hotelmens. Geert Mak schreef zich als eerste in als lid.

3.

Op 23 maart 2014 werd ook in Vlaanderen de oprichting van het JRG gevierd, tijdens een bijeenkomst in Gent bij KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren). Ook hier werd de bundel Hotelmens gepresenteerd.