Boeken in Friese vertaling

2021 De leginde fan de hillige drinker (Die Legende vom heiligen Trinker, 1939)

Vert. Jantsje Post en Willem Adema

Illustr. Koenraad Tinel

Nb. Voorwoord: Geert Mak

1e druk: Gorredijk, Uitgeverij Bornmeer, 2021, 95 p.

2022 De Rebel (Die Rebellion, 1924)

Vert. Fedde Douwes Dijkstra

1e druk: Gorredijk, Uitgeverij Bornmeer, 2022, 144 p.