Het is een hele eer: het Joseph Roth Genootschap (en/of Els Snick) is zo nu en dan zelf ook onderwerp in verhalen. In onderstaande titels worden activiteiten van het genootschap beschreven. 

Andere vermeldingen zijn meer dan welkom! Gebruik hiervoor de contactpagina.


Joris van Casteren - 'Boekies lees ik nooit', in de bundel 'Het glas van Casanova' (Uitgeverij Prometheus, 2018)

Hierin gaan bestuursleden van het Joseph Roth genootschap in Amsterdam op zoek naar plekken waar Roth ooit is geweest. Niet alles verloopt zoals gewenst of gehoopt.

Joris van Casteren - 'Wondermatrassen', in de bundel 'Het glas van Casanova'

In dit verhaal zoekt een afvaardiging van het JRG in Oostende naar plekken die gerelateerd zijn aan Joseph Roth. De wandeling gaat onder andere naar de plek van het voormalige Hotel de La Couronne, waar nu een matrassenwinkel ('Oostendse Wondermatrassen') staat. Zie hier voor een iets andere versie van dit verhaal op het internet (uit 2014).

Koen Peeters - 'Kamer in Oostende' (De Bezige Bij, 2019)

In dit boek doet de auteur verslag van zijn wandelingen in Oostende. Daarbij wordt ook het ledendiner van het Joseph Roth Genootschap in BeauSite in 2017 beschreven, inclusief de gifgroene verveine, het drankje dat toen geschonken werd. Herkenbaar voor wie er toen bij was. Later komt, net als bij Van Casteren, ook de winkel 'Oostendse Wondermatrassen' aan bod.

Als motto vermeldt het boek een citaat van Roth uit een van zijn brieven aan Stefan Zweig.