Joden op drift (1927)

2016 Joden op drift.
(Juden auf Wanderschaft, 1927, 1937)
Vert. Els Snick
Illustr. Paul Van der steen
Nb. Voorwoord: Geert Mak
1ste druk: Amsterdam, Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 2016, 141 p.

Inhoud:
1. Voorwoord. (Vorwort, 1927)
2. Oost-Europese joden in het Westen. (Ost juden im Westen, 1927)
3. De joodse sjtetl. (Das jüdische Städtchen, 1927)
4. De getto’s in het westen. (Die westlichen Gettos, 1927)
1. Wenen.
2. Berlijn.
3. Parijs.
5. Een jood gaat naar Amerika. (Ein Jude geht nach Amerika, 1927)
6. De situatie van de joden in Sovjet-Rusland. (Die Lage der Juden in Sowjetrußland, 1927)
7. Nawoord [bij de geplande heruitgave van 1937]. (Nachwort, 1937)
8. Tweede voorwoord [bij de geplande heruitgave van 1937]: de joden in Duitsland. (Vorrede zur geplanten Neuaflage, 1937)