Teksten van Roth in bloemlezingen, verzamelwerken, naslagwerken, studies, dagbladen en tijdschriften [2]

( in chronologische volgorde)

Voor bronvermeldingen verwijzen we naar het volledige bibliografische overzicht, hier te downloaden.


B1936-1 De 100 dagen.
(Die hundert Tage, 1936)
Vert. Antoon Burgdorffer
Als feuilleton in: De Vlissingsche Courant (Staat- en Letterkundig Nieuwsblad) (Vlissingen)

1. 13 X 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (1).
2. 14 X 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (2).
3. 15 X 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (3).
4. 14 X 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (4).
5. 17 X 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (5).
6. 19 X 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (6).
7. 20 X 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (7).
8. 21 X 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (8).
9. 22 X 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (9).
10. 23 X 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (10).
11. 24 X 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (11).
12. 26 X 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (12).
13. 27 X 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (13).
14. 28 X 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (14).
15. 29 X 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Eerste boek. De terugkeer van den grooten keizer. (15).
16. 30 X 1936, p. 10 [Tweede blad, p. 5]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (16).
17. 31 X 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1] : Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (17).
18. 2 XI 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2] (18).
19. 3 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (19).
20. 4 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (20).
21. 5 XI 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (21).
22. 6 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (22).
23. 7 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (23).
24. 9 XI 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (24).
25. 10 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (25).
26. 11 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (26).
27. 12 XI 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (27).
28. 13 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (28).
29. 14 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (29).
30. 16 XI 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (30).
31. 17 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (31).
32. 18 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (32).
33. 19 XI 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (33).
34. 20 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (34).
35. 21 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (35).
36. 23 XI 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (36).
37. 24 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (37).
38. 25 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (38).
39. 26 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (39).
40. 27 XI 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (40).
41. 28 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (41).
42. 30 XI 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (42).
43. 1 XII 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (43).
44. 2 XII 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (44).
45. 3 XII 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (45).
46. 4 XII 1936, p. 9 [Tweede blad, p. 5]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (46).
47. 5 XII 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (47).
48. 7 XII 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (48).
49. 8 XII 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (49).
50. 9 XII 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (50).
51. 10 XII 1936, p. 6 [Tweede blad, p. 2]: Tweede boek. Het leven van Angelina Pietri. (51).
52. 11 XII 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Derde boek. Het einde der kleine Angelina. (52).
53. 12 XII 1936, p. 5 [Tweede blad, p. 1]: Derde boek. Het einde der kleine Angelina. (53).

 

B1936-2 In plaats van een artikel.
(Statt eines Artikels, 1936 [Das Neue Tage-Buch (Paris), 17 X 1936])
Vert. niet vermeld
In: De Nieuwe Kern (Socialistisch Maandblad voor Politiek, Cultuur en Wetenschap) (Rotterdam), 1936, jg. 3 nr. 3, p. 72-73

 

B1936-3 Naar Amerika [fragment].
(Juden auf Wanderschaft [fragment], 1927, 1937)
Vert. Oskar Teitelbaum
In: La Centrale (Antwerpen), 1936, jg. 14 nr. 11, p. 19

 

B1937-1 In memoriam Karl Tschuppik.
(Abschied von Karl Tschuppik, 1937 [Der Christliche Ständestaat, I VIII 1937])
Vert. niet vermeld
In: Nieuwe Tilburgsche Courant (Tilburgsch dagblad), 12 VIII 1937, p. 11 [Derde blad, p. 3]

 

B1937-2 De kerk op den kruisweg. (?, 19?)
Vert. niet vermeld
In: De Gemeenschap (Bilthoven), september 1937, jg. 13 nr. 9, p. 417-419*

* Zie https://www.dbnl.org/tekst/_gem001193701_01/colofon.php voor colofon met inhoudstafel,

https://www.dbnl.org/tekst/_gem001193701_01/_gem001193701_01_0068.php voor de weergave van de tekst (geraadpleegd 11/3/2022).

 

B1938-1 Doden-mis.
(Totenmesse, 1938 [Das Neue Tage-Buch (Paris), 19 III 1938])
Vert. niet vermeld
In: De Nieuwe Kern (Socialistisch Maandblad voor Politiek, Cultuur en Wetenschap) (Rotterdam), 1938, jg. 4 nr. 7, p. 203-204

 

B1938-2 Een brief van Joseph Roth aan stadhouder Seyss-Inquart.
(Brief an einen Statthalter, 1938 [Das Neue Tage-Buch (Paris), 26 III 1938])
Vert. [Nico Rost] [jrg]
In: Vooruit (Orgaan der Belgische Werkliedenpartij), 3 IV 1938, p. 8**

** Zie https://uurl.kbr.be/1553712 (geraadpleegd 11/3/2022).