Joseph Roth wordt regelmatig genoemd of geciteerd in het werk van andere auteurs. Hieronder een overzicht, gebaseerd op meldingen van lezers.

We zijn geïnteresseerd in elke andere vermelding, mits in een Nederlandstalig werk in boekvorm. Reacties via de contactpagina.


Publicaties uit 2016 t/m 2020

Heleen Debruyne (2016)

In 'De Plantrekkers' beschrijft Debruyne een gesprek dat plaatsvindt in Hotel du Parc in Oostende, waarbij Joseph Roth en Radetzkymars ter sprake komen.

Bettina Baltschev (2017)

Het boek 'Hel en paradijs' gaat over de exil-uitgeverijen in Amsterdam: Allert de Lange en Querido. Joseph Roth ontbreekt hier dus ook niet.

Irvin D. Yalom (2017)

De auteur heeft het in dit boek over het lezen van 'Radetzkymars'.

Jan Vanriet (2018)

Ook in dit boek wordt Joseph Roth genoemd.

Piet de Moor (2018)

De auteur beschrijft in dit boek een herinnering aan het lezen van 'Radetzkymarsch'.

Toon Horsten (2018)

Horsten wijdt een passage aan Joseph Roth.

Jonah Falke (2019)

Als motto voor zijn roman 'De mooiste vrouw van de wereld' gebruikt Falke een citaat van Roth uit de Frankfurter Zeitung van 14 april 1926.

Koen Peeters (2019)

In het verslag van zijn wandelingen in Oostende komt Roth én het Joseph Roth Genootschap meerdere keren aan bod.

Als motto vermeldt het boek een citaat van Roth uit een van zijn brieven aan Stefan Zweig.

Ewoud Kieft (2019)

Kieft vermeldt Joseph Roth als medewerker voor het socialistische dagblad Vorwärts.

Geert Mak (2019)

Mak is een Roth-fan en medeoprichter van het Joseph Roth Genootschap, dus het is geen verrassing dat Roth regelmatig opduikt in zijn werk. In dit boek 5 citaten van Roth.

Leo Frijda (2019)

Frijda heeft vaker geschreven over Roth, bijvoorbeeld in artikelen voor Crescas. In dit boek 'Tel me bij de amandelen' worden verschillende passages gewijd aan Joseph Roth.

Roberto Calasso (2019)

In dit boek is aangehaakt op de briefwisseling tussen Joseph Roth en Stefan Zweig.

Erik Vlaminck (2019)

Deze roman van één van de bestuursleden van het Joseph Roth Genootschap eindigt met de vermelding van een roman van Roth.

Kees Engelhart (2020)

De bundel heet Hôtel Gantillon. Voorin staat een citaat van Joseph Roth die het heeft over Hotel Savoy.

Igor Cornelissen (2020)

Joseph Roth gespot in de herinneringen van Igor Cornelissen: 'Een boer achter een raam'.