Joseph Roth wordt regelmatig genoemd of geciteerd in het werk van andere auteurs. Hieronder een overzicht, gebaseerd op meldingen van lezers.

We zijn geïnteresseerd in elke andere vermelding, mits in een Nederlandstalig werk in boekvorm. Reacties via de contactpagina.


Publicaties uit 2011 t/m 2015

Guillaume Sorel en L. Seksik (2012)

'De laatste dagen van Stefan Zweig' is een stripboek naar de roman 'Les Derniers Jours de Stefan Zweig' uit 2010, van Laurent Seksik. In het stripboek wordt Roth een keer met name genoemd en een paar keer afgebeeld.

Tom Lanoye (2013)

In zijn roman 'Gelukkige slaven' gebruikt de auteur een citaat uit 'Die Rebellion' als motto: “Hij hield van zijn kwellingen als van trouwe vijanden”.

Hanny Michaelis (2013)

In dit oorlogsdagboek wordt Joseph Roth twee keer genoemd, in relatie tot zijn roman 'Tarabas'.

Joris van Casteren (2014)

In dit boek memoreert en citeert de auteur Joseph Roth als hij in de omgeving van Kleve is.

Maartje Wortel (2014)

Maartje Wortel opent de roman 'IJstijd' met het volgende motto uit 'Zipper en zijn vader': 'We weten dat er weer een generatie komt die zal zijn als onze vaders. Er zal weer oorlog komen. We bekijken het belachelijke gedoe van hen die onder de droefheid van de wereld lijden.'

Chrétien Breukers (2015)

In LOT schrijft Breukers over het alcoholisme van Roth.

Tommy Wieringa (2015)

Roth-liefhebber Wieringa benoemt in dit boek de uitgave van De Engelbewaarder die over Roth gaat (zie Biografische boeken, 1979).

Eriek Verpale (2015)

Vermelding op blz. 60 van Roth en zijn roman 'Geschichte von der 1002. Nacht'.

Erik Schumacher (2015)

Op blz. 38 van dit boek gaat het over Roth en Berlijn, en wordt Roth geciteerd: 'Geen enkele oosterse Jood gaat vrijwillig naar Berlijn.'